Zahájení svozu komunálního odpadu společnosti EKO Jilemnicko s. r. o.

Od 1.dubna 2022 zahájila naše společnost svoz směsného a tříděného komunálního odpadu z regionu Jilemnicka – svazku obcí. Od tohoto data můžete potkávat na silnicích naše zelené vozy s logem EKO Jilemnicko s. r. o. Ve spolupráci se samosprávami jsme připravili nové značení nádob a pytlového svozu. Disponujeme čipovanou sítí sběrných nádob po celém území a zajišťujeme také svoz biologicky rozložitelného odpadu na naše regionální kompostárny. Náš pracovní tým je plně připraven pomoci s tím, co vy už nepotřebujete!