Nový odpadářský zpravodaj Jilemnicka

gantry-media://zpravodaj.jpg
22.1.2024
Ing. Radka Paulů
V lednu 2024 EKO Jilemnicko s.r.o. vydalo svůj první zpravodaj. Najdete v něm informace o obecní svozové společnosti, dozvíte se, co se děje s vašimi odpady, zodpověděli jsme vaše nejčastější otázky, prohlédnete si fotografie nesprávného třídění, seznámíte se s novinkami a plány v regionálním odpadovém hospodářství, provedeme vás zákonem o odpadech a jeho dopady na obce, občany i živnostníky a můžete si prohlédnout přehledné grafy třídění za jednotlivé obce. Nechybí ani vtip a křížovka.
A právě u křížovky se nám vloudila chyba, v tisku vypadly poslední dvě otázky. Sice křížovku zřejmě vyluštíte i bez nich, ale přesto je zveřejníme alespoň zde:
15) Odpad volně pohozený či ponechaný na místě pro něj nevyhrazeném, ať už na veřejném prostranství, či v přírodě. Typickým příkladem takto odhozeného odpadu jsou cigaretové nedopalky, obaly od sladkostí či rychlého občerstvení nebo žvýkačky. (nápověda: pochází z anglického slova, český ekvivalent je smetí nebo odpadky, pokud ani tato nápověda nepomůže, zkuste hledat ve Slovníku na stránkách www.samosebou.cz)
16) Odpad, který je označen recyklačními značkami PAP: 20, 21, 22 a 39.
Nezapomeňte tajenku včetně svého kontaktu zaslat do 31.3.2023 na e-mail: mejsnarova@jilemnicko- so.cz!
Tři vylosované správné tajenky odměníme.

Nový vzhled pytlů na tříděný odpad v regionu Jilemnicka

31.10.2023
Ing. Radka Paulů
Od listopadu přichází do postupné distribuce nové pytle na tříděný odpad (plast, papír a kov). Důvodem změny je lepší identifikovatelnost příměsí v tříděných odpadech. Původní celobarevné pytle je možné stále využívat až do jejich postupného vyčerpání.
gantry-media://IMG-20231031-WA0000.jpg

Zahájení svozu komunálního odpadu společnosti EKO Jilemnicko s. r. o.

Od 1.dubna 2022 zahájila naše společnost svoz směsného a tříděného komunálního odpadu z regionu Jilemnicka – svazku obcí. Od tohoto data můžete potkávat na silnicích naše zelené vozy s logem EKO Jilemnicko s. r. o. Ve spolupráci se samosprávami jsme připravili nové značení nádob a pytlového svozu. Disponujeme čipovanou sítí sběrných nádob po celém území a zajišťujeme také svoz biologicky rozložitelného odpadu na naše regionální kompostárny. Náš pracovní tým je plně připraven pomoci s tím, co vy už nepotřebujete!